KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. OÜ Sirteks töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega.
 2. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse Kliendilt konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel ja teostamisel.
 3. Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Oü Sirteks poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:

 • Kliendi ees- ja perekonnanimi,  kontaktandmed (e-mail, telefoninumber, aadress, kasutaja keel jne);
 • Äriühingu andmed (nimi, aadress, registrikood jne);
 • Tellimuste ajalugu ja tellimusinfo;
 • Info kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed;
 • Kõik Kliendi poolt edastatud ja Tellimuse teostamiseks vajalikud lisaandmed (v.a delikaatsed isikuandmed),  õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused, et tagada Tellimustega seotud vajalikud toimingud (kohaletoimetamise aadress, Tellimuse vastuvõtja kontaktandmed jne)

Kliendi isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on:

 • Tellimuste vastuvõtmine (sh Tellimusega seotud info edastamine);
 • Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma toodete edastamise ja teenuste osutamise osas;
 • Toodete kättetoimetamine;
 • Kliendiga suhtlemine ning talle toodete ja teenuste pakkumiste edastamine;
 • Kliendi maksekohustuste täitmise tagamine;
 • Kliendibaaside haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust ja kvaliteeti ning teha Kliendile personaalseid pakkumisi;
 • Kliendirahulolu uuringute teostamiseks
 1. OÜ Sirteks ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

3.1 Seaduses ettenähtud juhtudel;

3.2. Transporditeenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks;

3.3. Makselahendusi pakkuvatele ettevõtetele ulatuses, mis on vajalik Toodete eest tasumisek

Kasutame järgmiseid küpsiseid:

 • Seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist;
 • Püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid kardin24.ee veebilehel

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla

OÜ Sirteks on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral kirjuta sl.sirteks@gmail.com

Viimati muudetud: 15.04.2019